ĐƠN XÉT CHUYỂN NGÀNH HỌC

14 tháng 1, 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XÉT CHUYỂN NGÀNH HỌC

 

    Kính gửi:    - Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

                       - Trưởng Phòng Đào tạo

 

Tên em là: ………………………………………… Ngày sinh: ………….……

Mã sinh viên: ………………………… ………… Đang học năm thứ: ……….…

Lớp:………………… Ngành ……………………………….…………...………

Đã trúng tuyển vào trường năm …………….

Số báo danh …………………. Điểm trúng tuyển ……..

Hình thức xét tuyển: Điểm thi THPT  ;          Xét theo kế quả học tập THPT  .

Qua thời gian học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp em đã tìm hiểu và có nguyện vọng chuyển sang ngành học ……………………………………………….. Khóa học ………………….. Với lý do: ………. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nếu được chuyển ngành, em xin hứa hoàn thành chương trình học tập theo quy định của Nhà trường.

Em xin trân thành cảm ơn.

 

 

Hà Nội, ngày           tháng          năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tải file DOCX


Chia sẻ