THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 (01/11/2016)

2 tháng 11, 2016
Kế hoạch thi học kỳ

Hiện nay Nhà trường đã xây dựng KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017. Đề nghị các em sinh viên kiểm tra kế hoạch thi của mình trong tài khoản cá nhân để thực hiện. 

CHÚ Ý: 

-  KHI XEM KẾ HOẠCH THI SINH VIÊN CẦN CLICK CHUỘT VÀO TAB HỌC KỲ ( chọn HK1_2016-2017), TAB ĐỢT THI  và TAB LẦN THI ( lần 1) để xem chính xác lịch thi của mình.

- Sinh viên cần giải đáp về lịch thi sẽ được Nhà trường giải quyết tại phòng 104 nhà A2 ( Gặp Ô Tùng ).

ĐT: 0945008888 & 048.588.6137

Chúc các em thi tốt.

 


Chia sẻ