THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

21 tháng 9, 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo tổ chức buổi Lễ Khai giảng đại học hệ chínhh quy khóa 64 (niên khóa 2019-2023) như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 9 năm 2019 (thứ Sáu)
Địa điểm: Hội trường G6 - Trường Đại học Lâm Nghiệp


Chia sẻ