Khai trương Viện Công nghiệp gỗ và Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất.

26 tháng 2, 2015
Ngày 09/03/2015 tại Hội trường G6- trường Đại học Lâm nghiệp sẽ diễn ra lễ Khai trương Viện Công nghiệp gỗ và viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất.

Viện Công nghiệp gỗ và Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất được thành lập theo các quyết định số 5689/QĐ-BNN-TCCB và số 2725/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT


Chia sẻ