THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

15 tháng 8, 2017
HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

                  Số:  1432   /TB-ĐHLN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy, vừa làm vừa học năm 2017, như sau:

1. Kế hoạch thi tuyển sinh

            - Hạn nộp hồ sơ:  Đợt 1, trước ngày 30/9/2017; Đợt 2, trước ngày 15/11/2017.

            - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp.

            - Thời gian ôn thi (nếu thí sinh có nhu cầu đăng ký): sẽ thông báo trước hạn nộp hồ sơ.

            - Thời gian thi (dự kiến): Đợt 1: tháng 10/2017; Đợt 2: tháng 11/2017.

            - Lệ phí thi tuyển: 35.000 đồng/môn thi/thí sinh.

            - Thời gian khai giảng khóa học (dự kiến): tháng 10 - 11/2017.

2. Ngành tuyển sinh, các môn thi tuyển sinh

            Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh các ngành học và thi tuyển các môn như sau:

TT

Ngành đào tạo

Môn thi 1

Môn thi 2

1

Khoa học môi trường

Toán học

Pháp luật đại cương

2

Kế toán

Toán học

Pháp luật đại cương

3

Quản lý đất đai

Toán học

Pháp luật đại cương

4

Quản lý tài nguyên rừng

Toán học

Pháp luật đại cương

5

Lâm sinh

Toán học

Pháp luật đại cương

6

Công nghệ chế biến lâm sản

Toán học

Pháp luật đại cương

3. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ tuyển sinh và đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đối tượng miễn thi ngành Kế toán: với người đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh hệ chính quy tại trường Đại học Lâm nghiệp

 

4. Hồ sơ tuyển sinh

            Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

            - Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

            - Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;

            - Bản sao công chứng bảng điểm đại học;

- Bản sao Giấy khai sinh;

            - Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong đào tạo (nếu có);

            - 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ;

            - 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong 6 tháng gần đây).

Thông tin chi tiết liên hệ Thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lâm nghiệp, điện thoại 024.33840707, Website: http://tuyensinh.vfu.edu.vn/

Hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, CHương Mỹ, Hà Nội.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển sinh;

- Ban Thanh tra;

- Trưởng các đơn vị;

- Đăng Website;

- Lưu: ĐT, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

 

 


Chia sẻ