LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 - Đợt 4

5 tháng 12, 2017
Áp dụng tại trường Đại học Lâm nghiệp

 

I. LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1

Công bố Đề án tuyển sinh 2017

      Trường ĐHLN

Vụ GDĐH

Tháng 11/2017

2

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT của thí sinh

Trường ĐHLN

Các đối tượng dự thi THPT 

Tháng 11 đến 13/12/2017

3

- Lập phòng thi

- Gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh

Phòng Đào tạo

 Ban thư ký

Ngày 14/12/2017

4

Thành lập Ban đề thi

Chủ tịch HĐTS

 

Ngày 12/12/2017

5

Thành lập Ban thư ký

Chủ tịch HĐTS

 

Ngày 12/12/2017

6

Thành lập Ban chấm thi

Chủ tịch HĐTS

 

Ngày 12/12/2017

7

Thông báo các đơn vị cử CBCT; Thành lập Ban coi thi.

Chủ tịch HĐTS

 Trưởng các đơn vị

Ngày 12/12/2017

8

Điểm trưởng, thư ký kiểm tra phòng thi và khu vực thi. Dán DS thi sính, những chú ý và sơ đồ điểm thi

Cụm trưởng

Ban CSVC, thư ký

Ngày 14/12/2017

9

Họp Ban coi thi, phổ biến Quy chế thi cho toàn thể CBCT

Trưởng Ban coi thi

Toàn thể CBCT

Sáng ngày 15/12/2017

10

Hội đồng, Ban chỉ đạo các Điểm thi họp xem xét, giải quyết các vấn đề trong công tác chuẩn bị.

Chủ tịch HĐTS

Thành viên HĐ,
các Điểm trưởng

Chiều ngày 15/12/2017

11

Làm thủ tục dự thi; Sửa chữa những sai sót trong ĐKDT

CBCT tại các phòng thi

Trưởng điểm thi; Thư ký các cụm

Sáng ngày 15/12/2017

12

Ngày thi chính thức

Trưởng ban Coi thi

CB tham gia TS

Ngày 16 - 17/12/2017

13

Họp Ban chấm thi và bắt đầu chấm thi

Trưởng Ban chấm thi

Ban chấm thi

Từ 18/12/2017

14

Hoàn thành chấm thi TS;
Công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chủ tịch HĐTS, Ban chấm thi

Ban thư ký

Ngày 20/12/2017

15

Họp HĐTS quyết định điểm trúng tuyển vào các ngành học

Chủ tịch HĐTS

HĐTS trường

Ngày 21/12/2017

16

Báo cáo Bộ Biên bản trúng tuyển;

Phòng Đào tạo

 

Ngày 22/12/2017

17

Nhận đơn phúc khảo của thí sinh

Phòng Đào tạo

Ban Thư ký

Từ 20  – 25/12/2017

18

Gửi Giấy báo nhập học cho TS trúng tuyển;

Phòng Đào tạo

Ban Thư ký

Ngày 22/12/2017

19

Chấm phúc khảo bài thi

Ban chấm phúc khảo

Ban Thư ký

Trước 30/12/2017

20

Thí sinh trúng tuyển nhập học

HĐTS

Đào tạo, TCKT, CTSV

Ngày 30/12/2017

21

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2017 về Bộ GD&ĐT

Chủ tịch HĐTS

HĐTS trường

Trước 31/12/2017

 

 

 

II. THỜI GIAN BIỂU CÁC BUỔI THI 2017

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

15/12/2017

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)

16/12/2017

SÁNG

Toán

180 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Hóa học

180 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

17/12/2017

SÁNG

Vật lí

180 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Sinh học

180 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Dự phòng

 

 

 

 

 


Chia sẻ