Tin TỨC MỚi NHẤT

Lễ khai giảng Khóa 64 hệ chính quy, niên khóa 2019 - 2023

Hòa trong không khí rộn ràng của học sinh sinh viên trên toàn quốc đón chào năm học mới, sáng 27/9/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Khóa 64 hệ chính quy, niên khóa 2019 - 2023.

28 tháng 9, 2019
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

THÔNG BÁO