Tin TỨC MỚi NHẤT

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020 Ngày 21/6/2020, Trường Đại học Lâm...

2 tháng 7, 2020
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

THÔNG BÁO