Tin TỨC MỚi NHẤT

Khai giảng lớp Đại học liên thông khóa II, ngành Quản lý tài nguyên rừng

Sáng 19/9/2020 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp (GDTX - HN) tỉnh phối hợp với...

20 tháng 9, 2020
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

THÔNG BÁO

MẪU VĂN BẢN

14

Tháng 1

5

Tháng 9

5

Tháng 9