Tin TỨC MỚi NHẤT

Thông báo về việc xét sinh viên thôi học

Về việc Danh sách sinh viên thuộc diện bị xét buộc thôi học năm học 2016-2017

23 tháng 11, 2016
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

THÔNG BÁO

23

Tháng 11

2

Tháng 11