THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 27 tháng 9, 2022

Hội đồng tuyển sinh đại học Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển bổ sung (Đợt 2) kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và phương thức kết quả học tập THPT (học bạ).

Đọc tiếp
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN SINH VIÊN K67 NHẬP HỌC NĂM 2022 27 tháng 9, 2022

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, Trường Đại học Lâm nghiệp hướng dẫn nhập học đối với K67 đại học hệ chính quy tại Cơ sở chính Hà Nội, cụ thể như sau:

Đọc tiếp
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 23 tháng 3, 2018

Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Đọc tiếp
LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 - Đợt 4 5 tháng 12, 2017

Áp dụng tại trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 4 5 tháng 12, 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 - ĐỢT 4

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 15 tháng 8, 2017

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 15 tháng 8, 2017

HỆ CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Đọc tiếp
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017 23 tháng 3, 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành và theo từng phương thức tuyển sinh tại cơ sở chính Hà nội

Đọc tiếp