Tin TỨC MỚi NHẤT

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Hội đồng tuyển sinh đại học Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển bổ sung (Đợt 2) kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và phương thức kết quả học tập THPT (học bạ).

27 tháng 9, 2022
Chức năng: Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về 1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; 3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; 4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học.

THÔNG BÁO

MẪU VĂN BẢN

9

Tháng 3

1

Tháng 8

1

Tháng 8